Om Astma – Vad är astma?

Astma är en sjukdom som har ökat stadigt dom senaste 50 åren och här hemma i Sverige har ca 10 av befolkningen astma. Sjukdomen är en så kallad kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor. Du förstår detta väldigt enkelt genom att kika på bilden här nedanför där den första bilden representerar normala luftvägar, den mellersta visar hur luftvägarna ser ut med astma och där den sista bilden visar luftvägarna vid ett astmaanfall.astma

Det som händer är alltså att slemhinnorna i luftrören svullnar och att musklerna drar ihop sig och därför blir det väldigt svårt att andas. Man brukar beskriva astma genom att säga att man kan ta ett sugrör och försöka andas genom det för att förstå hur det känns för någon med astma när denna andas.

Astma kan behandlas på flera olika sätt. Man använder sig helt enkelt av olika behandlingar beroende på vilken situation man befinner sig som tex att man kanske har en annan sjukdom som försvårar den vanliga astma behandlingen. Dock så är det oftast en så att man använder sig utav en så kallad inhalator för att andas in astmamedicin som direkt lägger sig på slemhinnan och återställer luftrören till det normala.

En långsiktig astma behandling görs också på dom som har regelbunden astma och då är målet med behandlingen att astmasymtomen ska försvinna helt så att man inte hindras av det i sin vardag, att man inte ska behöva asmtamedicin och slippa biverkningar som kan uppstå vid användning av medicin. Kort sagt att man till slut ska ha en normal lungfunktion.

Copyright © 2016 Astmamedicin.se